SpStinet - vwpChiTiet

 

Sữa ở Việt Nam đắt nhất thế giới - đầu hàng ư?

Tại hội thảo “Chọn sữa thời bão giá” tổ chức ngày 26/8/2008 ở TP.HCM, công ty nghiên cứu thị trường FTA công bố rằng người tiêu dùng Việt Nam đang dùng sữa với giá cao nhất thế giới. Giá sữa ở Việt Nam cao gấp 3 lần Ấn Độ, 2 lần Thái Lan(xem đầy đủ -pdf)