SpStinet - vwpChiTiet

 

Tài trợ tham dự hội nghị thường niên ngành thần kinh học tại Mỹ

Tài trợ này dành cho cả sinh viên đại học và sau đại học đang theo học hoặc đã hoàn thành gần đây ngành báo chí khoa học hoặc y tế.


 
Người nhận tài trợ sẽ được tham dự hội nghị miễn phí, chỗ ở bốn đêm và 750 USD để trang trải các chi phí tham dự cuộc họp. Ngoài ra, người nhận tài trợ được chỉ định một cố vấn là một nhà báo chuyên nghiệp có kinh nghiệm.

Hạn chót là ngày 10 Tháng Mười 2014.

Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập thông báo của Hiệp hội Thần kinh học (Society for Neuroscience).

Hoàng Mi
(Theo Society of Neuroscience)

Các tin khác: