SpStinet - vwpChiTiet

 

Tản mạn về dải lụa trước ngực

Từ thời rất xa xưa đến tận hôm nay, hầu như dân tộc nào, giai tầng xã hội nào cũng có những kiểu “dải lụa trước ngực” dùng cho mọi giới, mọi lứa tuổi, với nhiều mục đích khác nhau như giữ ấm, làm đẹp, thể hiện đẳng cấp…