SpStinet - vwpChiTiet

 

Than sẽ lùi về quá khứ?

Than, nguồn năng lượng gây nhiều tác hại cho môi trường, là một trong những thủ phạm chính tạo hiệu ứng nhà kính (than thải ra lượng khí CO2 cao gấp hai lần so với gas), vì thế, đã có lúc người ta nghĩ rằng than sẽ lùi về quá khứ, nhưng nhìn lại các bước phát triển của ngành than, thì vai trò của than không giảm mà còn đang ngày càng gia tăng (theo BP, hiện nay than cung cấp 26% nhu cầu năng lượng toàn cầu và hơn 40% năng lượng để phát điện trên thế giới).

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA: Energy Information Administration) từ năm 1970 đến 2004, nhu cầu than đã tăng 110% (trong khi dầu là 49%), nếu không có đột biến, theo đà này, nhu cầu dùng than sẽ tăng gấp 3 từ nay đến năm 2050 (xem đầy đủ -pdf)