SpStinet - vwpChiTiet

 

Thao tác gene làm tăng tốc độ sinh trưởng cây xanh

Nhằm đáp ứng nhu cầu sinh khối thực vật và số lượng cây xanh, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Manchester (Anh) đã sử dụng thao tác gene để tăng kích thước và tốc độ sinh trưởng của cây.

Họ đã biến đổi thành công 2 gene PXY và CLE của cây dương - các gene có vai trò quyết định tỷ lệ phân chia tế bào trong thân cây. Việc kích thích để các gene biểu hiện quá mức đã giúp cây sinh trưởng nhanh hơn 2 lần mức bình thường, đồng thời cây cao, tán rộng và lá sum suê hơn. Cây dương có tốc độ sinh trưởng nhanh nên được sử dụng để sản xuất năng lượng và giảm phát thải CO2.

Theo nhóm nghiên cứu, kết quả trên có tiềm năng gia tăng nguồn cung cấp sinh khối cho các ứng dụng nhiên liệu sinh học và công nghệ sinh học công nghiệp, đồng thời giúp thực vật và cây trồng đương đầu với những điều kiện bất lợi của môi trường.

Các nhà nghiên cứu đang hợp tác với một công ty lâm sản để thử nghiệm tại hiện trường.
 
Theo KHPT

 

Các tin khác: