SpStinet - vwpChiTiet

 

Thế giới có ba nghìn tỷ cây

Theo điều tra mới nhất của nhóm các nhà khoa học quốc tế do nhà sinh thái học Thomas Crowther thuộc Viện Sinh thái học Hà Lan đứng đầu, Trái đất hiện có khoảng ba nghìn tỷ cây, nhiều gấp bảy lần so với con số được ước tính trước đó dựa trên các hình ảnh chụp từ vệ tinh.

Cũng theo kết quả này, mỗi năm có khoảng 15 tỷ cây bị chặt hạ và tính từ thời điểm khởi đầu của nền nông nghiệp cách đây 12.000 năm đến nay, số lượng cây toàn cầu đã giảm 46%.

Trong điều tra mới này, các nhà khoa học đã sử dụng phương pháp kết hợp ảnh chụp vệ tinh và số liệu báo cáo thực hiện trên mặt đất. Trước tiên, họ thu thập dữ liệu về số cây ở từng lục địa (ngoại trừ Nam Cực) với tổng diện tích được bao quát là 430.000 ha. Những số liệu tính toán trên mặt đất cho phép họ nâng cao độ chính xác trong các ước tính về mật độ cây trong các ảnh chụp vệ tinh. Sau đó, họ chiếu số liệu ước tính này vào các khu vực không có số liệu đếm tin cậy.

Kết quả cho thấy nơi có mật độ cây lớn nhất là các khu rừng ở Bắc Mỹ, Scandinavia và Nga. Rừng ở các khu vực này thường có nhiều cây lá kim mọc san sát nhau gồm khoảng 750 tỷ cây, chiếm 24% tổng lượng cây toàn cầu. Các khu vừng nhiệt đới và cận nhiệt đới có 1,3 nghìn tỷ cây, chiếm 43% tổng lượng cây toàn cầu.
 
Nguồn: http://tiasang.com.vn

 

Các tin khác: