SpStinet - vwpChiTiet

 

Thị trường nhôm trên thế giới

Nhôm là mặt hàng có nhu cầu gia tăng nhanh chóng trong 10 năm vừa qua, chỉ đứng sau thép, và tỉ lệ gia tăng này của nhôm gấp 3 lần dầu. Trong tương lai nhôm vẫn được sử dụng chủ yếu trong xây dựng và các phương tiện vận tải.