SpStinet - vwpChiTiet

 

Thịt heo trên thế giới

Sản lượng thịt heo trên thế giới tăng hàng năm, nhưng không nhiều. Trung Quốc đứng đầu về sản lượng thịt heo với số lượng áp đảo, Việt Nam ở vị trí thứ 6, sau Trung Quốc, 27 nước EU, Mỹ, Brazil và Nga.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả