SpStinet - vwpChiTiet

 

Thịt heo và nhu cầu tiêu dùng

Nhu cầu tiêu thụ thịt ngày càng tăng cao, khoảng năm 1964-1966, trên thế giới tiêu thụ thịt bình quân 24,2 kg/người/năm, đến năm 1997-1999 mức tiêu thụ bình quân tăng lên 36,4 kg/người/năm, riêng các nước phát triển một người tiêu thụ đến 88,2 kg/năm. Dự báo đến 2030 lượng thịt tiêu thụ bình quân trên thế giới tăng lên 45,3 kg/người/năm và các nước phát triển lượng thịt tiêu thụ bình quân lên đến 100,1 kg/người/năm.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả