SpStinet - vwpChiTiet

 

Thú đọc sách

Ngày xưa nhà nội bán sách, nên bây giờ trong nhà còn một tủ sách cũ to đùng… nhưng đầy bụi! Còn nhớ hồi bé tôi vẫn thường mon men lên gác, mân mê những chồng tạp chí đủ loại, những cuốn sách bìa vàng gáy long ra, thơm mùi “thời gian”, thấy như mình ôm trong lòng cả một kho báu bí mật.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả