SpStinet - vwpChiTiet

 

Tiềm năng điện gió

Gió, nguồn năng lượng vô tận. Dùng gió làm quay tuabin có thể được dùng trực tiếp như trong cối xay bằng sức gió, hay biến đổi thành điện năng. Vì gió không thổi đều đặn nên điện phát sinh từ các tuabin gió không ổn định. Để có điện liên tục khi dùng năng lượng gió thì phải kết hợp với điện từ các nguồn năng lượng khác, hay nối mạng với hệ thống lưới điện vùng hoặc quốc gia; hoặc sử dụng điện gió để bơm nước vào các bồn chứa ở trên cao và dùng nước này để vận hành tuabin khi không đủ gió; hoặc sử dụng ăc quy để lưu giữ nguồn điện, thường chỉ sử dụng cho máy phát điện gió đơn lẻ và cung cấp cho tiêu thụ nhỏ như hộ gia đình.