SpStinet - vwpChiTiet

 

Tiết kiệm nhiên liệu bằng công nghệ trong giao thông vận tải

Ngành giao thông vận tải toàn cầu tiêu thụ hàng năm khoảng 2.200 triệu tấn dầu tương đương (Mtoe), chiếm hơn 60% sản lượng trên toàn thế giới. Nhiên liệu dùng trong giao thông vận tải chủ yếu từ dầu, chiếm đến 96%. Nếu so sánh giữa các loại phương tiện thì vận tải nhẹ tiêu thụ nhiên liệu nhiều nhất, đến 52%.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả