SpStinet - vwpChiTiet

 

Tinh hoa đất Việt

Nghề gốm sứ, cái nghề thổi hồn vào đất không những mang lại giá trị kinh tế cao, tạo công ăn việc làm cho người lao động, mà còn tạo nên nét văn hóa truyền thống đặc sắc. Từ hòn đất vô tri vô giác, qua bàn tay nhào nặn của các nghệ nhân, những sản phẩm gốm sứ đậm chất nghệ thuật đã ra đời.