SpStinet - vwpChiTiet

 

Toàn cảnh về nước

Vòng tuần hoàn nước
Nước là nguồn tài nguyên tái tạo, nghĩa là nước sau khi được sử dụng để sống, để sản xuất thì tất cả được thoát ra cống rãnh ao hồ, sông suối, rồi bốc hơi thành mây, mưa và nước trở lại trái đất.
(xem đầy đủ - pdf)