SpStinet - vwpChiTiet

 

Tokelau… nơi mọi sự bắt đầu

Nếu mọi thứ đi đúng kế hoạch, tháng 9 năm 2012 này, một trong những quốc gia nhỏ nhất thế giới sẽ đạt được mức cắt giảm khí thải mà nhiều cường quốc khác chỉ dám mơ trong vài thập kỷ tới – sản lượng khí thải nhà kính bằng 0!

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả