SpStinet - vwpChiTiet

 

Transistor có thể được tạo thành từ một phân tử

Transistor là trái tim của một bộ vi xử lý máy tính và các thiết bị khác. Càng nhiều transistor bên trong một CPU, máy tính càng thực hiện các tác vụ nhanh hơn. Tuy nhiên, có giới hạn trong việc thu nhỏ transistor để sản phẩm này vẫn có thể làm việc được. Một nhóm các nhà nghiên cứu đã thực hiện một nghiên cứu  đột phá làm giảm đáng kể kích thước transistor.

Trong nghiên cứu mới, các phân tử được đặt trên một bề mặt một chất bán dẫn gọi là indium arsenide thay vì kim loại, cùng với các nguyên tử indium tích điện tính xung quanh nó để tạo thành cổng bán dẫn. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng một loại thuốc nhuộm phthalocyanine đồng gắn liền với bề mặt chất bán dẫn để ngăn chặn các phân tử từ gắn với nhau bằng liên kết hóa trị. Các transistor hoạt động khi các phân tử duy nhất được bao quanh bởi các nguyên tử tích điện hoạt động như cổng bán dẫn.

Các kết quả của nghiên cứu sẽ được công bố trên tạp chí Nature Physics số ra tháng 8 năm 2015.
 
Nguồn: Hoàng Mi

 

Các tin khác: