SpStinet - vwpChiTiet

 

Từ ao làng đến biển rộng

Cá tra được nuôi từ rất lâu ở Đồng bằng sông Cửu Long để sử dụng chủ yếu trong gia đình, con giống có từ tự nhiên ở thượng nguồn sông Mêkông xuôi về miền Nam nước ta vào đầu tháng 5 âm lịch hàng năm. Các nhà nghiên cứu đã thành công trong việc sinh sản cá tra nhân tạo từ 1978 và cá basa từ 1990, tạo tiền đề cho sự phát triển nghề nuôi và chế biến cá tra (gọi chung cá tra và cá basa) tại Việt Nam. Diện tích nuôi cá hiện nay ở Đồng bằng Sông Cửu Long hơn 4.000 ha, năng suất bình quân từ 200-300 tấn/ha.

Đọc tiếp...