SpStinet - vwpChiTiet

 

Về vùng đất thiêng liêng: Quảng trường Ba Đình

Quảng trường Ba Đình, nơi chứng kiến hàng chục vạn đồng bào về dự lễ Độc lập ngày 02/9/1945, đã trở thành thiêng liêng đối với mỗi người dân Việt Nam. "Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập và sự thật đã trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”: lời Bác Hồ từ Quảng trường Ba Đình ngày ấy vang mãi khắp năm châu, thắp sáng niềm tự hào người dân đất Việt.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả