SpStinet - vwpChiTiet

 

Vượt rào cản ra khơi

Cá tra và basa (gọi chung là cá tra) thuộc họ cá tra pangasiidae có phẩm chất thịt tương tự như cá nheo hay catfish, thuộc họ Ictaluridae ở Mỹ. Từ 1994,  khi Mỹ bỏ cấm vận, thủy sản Việt Nam bắt đầu tiến vào thị trường Mỹ, cá tra ngày càng khẳng định ưu thế và đe dọa nghề nuôi cá nheo của Mỹ. Các cuộc chiến giữa tra và nheo đã nổ ra và kéo dài cho đến tận bây giờ.

Đọc tiếp...