SpStinet - vwpChiTiet

 

Xóa và phục hồi trí nhớ: kích hoạt lại ký ức của chuột

Các nhà nghiên cứu của Trường Y khoa San Diego, Đại học California, đã xóa và kích hoạt lại trí nhớ trên chuột, làm thay đổi sâu sắc phản ứng của chúng đối với những sự kiện đã xảy ra.

Đây là nghiên cứu đầu tiên cho thấy khả năng xóa bỏ ký ức có chọn lọc và kích hoạt lại bằng cách kích thích những tế bào thần kinh trong não ở những tần số đã biết để làm yếu hay tăng cường kết nối giữa các dây thần kinh được gọi là khớp thần kinh. Nghiên cứu được xuất bản trên ấn bản trực tuyến của tạp chí Tự Nhiên (Nature) vào đầu tháng Sáu.

Những nhà khoa học đã kích thích bằng quang học một nhóm tế bào thần kinh trong não của chuột đã được biến đổi di truyền để trở nên nhạy cảm với ánh sáng, đồng thời gây sốc điện lên chân của chúng. Những con chuột này nhanh chóng học được sự kết hợp của kích thích thần kinh bằng ánh sáng với cơn đau và thể hiện những hành vi sợ hãi khi những tế bào thần kinh này bị kích thích.

Kết quả phân tích cho thấy những thay đổi hóa tính bên trong những khớp thần kinh bị kích thích quang học, cho thấy sự tăng cường các khớp này.

Trong giai đoạn tiếp theo của thí nghiệm, nhóm nghiên cứu này đã chứng tỏ khả năng làm suy yếu nhóm mạch dẫn này bằng cách kích thích cùng nhóm các tế bào thần kinh bằng một chuỗi xung quanng học tần số thấp có tác dụng xóa bộ nhớ. Kết quả là những con chuột này không còn phản ứng với những kích thích thần kinh ban đầu bằng sự sợ hãi nữa, cho thấy ký ức kết hợp với cơn đau đã bị xóa.

Một trong những điều đáng kinh ngạc nhất của khám phá này là các nhà khoa học đã phát hiện rằng họ có thể kích hoạt lại trí nhớ đã mất bằng cách kích thích lại cùng những tế bào thần kinh bằng chuỗi xung quang học tần số cao dùng để hình thành trí nhớ. Những con chuột được huấn luyện lại những phản xạ có điều kiện này lại phản ứng trở lại với những kích thích ban đầu bằng sự sợ hãi ngay cả khi chân của chúng không bị sốc điện.

Giáo sư thần kinh học Robert Mlinow và là tác giả cao cấp của nghiên cứu này cho biết chất amyloid peptide beta tích tụ trong não những người mắc bệnh Alzheimer cũng làm suy yếu những kết nối khớp thần kinh theo cách rất giống với những kích thích tần số thấp để xóa trí nhớ ở chuột. Vì thế công trình này cho thấy khả năng đảo ngược quá trình làm yếu các khớp thần kinh, chúng ta có thể chống lại một số tác động của amyloid beta.
Nguồn: Đại học California, ScienceDaily

Các tin khác: