SpStinet - vwpChiTiet

 

Tiêu thụ nhiên liệu trong giao thông vận tải ở Việt Nam

Hiện nay, ngành giao thông vận tải chiếm 20% tổng năng lượng tiêu thụ của Việt Nam, đứng thứ 2 sau ngành công nghiệp (47%). Theo dự báo của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng châu Á Thái Bình Dương-APERC (2009) về nhu cầu tiêu thụ các dạng năng lượng cuối cùng, với tốc độ tăng bình quân 3,4%/năm, thì tổng mức tiêu thụ năng lượng thương mại của Việt Nam vào 2030 sẽ đạt 104Mtoe. Tiêu thụ năng lượng sẽ tăng ở mọi lĩnh vực, chiếm tỉ trọng cao nhất là công nghiệp (35,8%) tiếp đến là giao thông vận tải (28%) còn lại là các lĩnh vực dân dụng và thương mại.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả