SpStinet - vwpChiTiet

 

Sử dụng kháng sinh cho động vật gia tăng trước năm 2030

Theo một nghiên cứu mới, được tài trợ bởi Chương trình Thích ứng với môi trường thay đổi, Chương trình học bổng tiến sĩ ETH và Hội đồng Nghiên cứu châu Âu, lượng thuốc kháng sinh cho động vật dùng làm thực phẩm cho con người sẽ tăng 52% và đạt 200.000 tấn vào năm 2030 nếu như không có các chính sách hạn chế việc sử dụng chúng.

Các nhà nghiên cứu, từ ETH Zürich, Princeton, và Đại học Cambridge đã lần đầu tiên tiến hành đánh giá toàn cầu về các chính sách hạn chế mức tăng ​​sử dụng kháng sinh trong sản xuất thực phẩm. Kết quả, được báo cáo trên Tạp chí Science, cho thấy, đã có khá nhiều kết quả đáng báo động, phần lớn là gần đây, về việc sử dụng kháng sinh cao ở động vật tại Trung Quốc.

Trong chăn nuôi hiện đại, một lượng lớn thuốc kháng sinh được sử dụng để phòng bệnh và giúp cho động vật tăng trưởng. Emma Glennon, một nghiên cứu sinh đoạt học bổng Gates tại Khoa Thú y Đại học Cambridge, cũng là đồng tác giả cho biết: "Trên thế giới, động vật được điều trị bằng lượng kháng sinh nhiều gấp ba lần so với con người, dù phần lớn là không cần thiết. Nhiều dòng khuẩn kháng kháng sinh mới đang dần trở nên phổ biến ở con người, sau khi chúng được sinh ra trong cơ thể gia súc. Do nhu cầu về thịt tăng lên và ngành chăn nuôi hoạt động tập trung hơn, nên việc lạm dụng thuốc kháng sinh trong sản xuất sẽ ngày càng làm giảm hiệu quả của các loại thuốc này".

Các chính sách tính lệ phí theo số lượng sử dụng kháng sinh cùng các quy định nghiêm ngặt hơn có thể giúp giảm thiểu mối lo này. Theo chính sách tính phí sử dụng, hàng tỷ USD gia tăng từ doanh thu có thể dùng để phát triển các chất kháng sinh mới, hoặc cải thiện vệ sinh nông trại nhằm giảm nhu cầu kháng sinh, đặc biệt là tại các nước có thu nhập trung bình và thấp, theo TS. Thomas Van Boeckel (ETH Zurich), một tác giả nghiên cứu.

Trong điều kiện kinh doanh thông thường, quy định thống nhất ở mức 50 mg thuốc kháng sinh/kg động vật/năm ở các nước OECD có thể giúp giảm 60% lượng tiêu thụ kháng sinh toàn cầu mà không ảnh hưởng đến sự phát triển ngành chăn nuôi ở các nước có thu nhập thấp.

Một yếu tố hạn chế quan trọng trong việc triển khai đánh giá toàn cầu này là truy cập đủ dữ liệu về số lượng và giá bán các loại kháng sinh thú y. Nghiên cứu này dựa trên dữ liệu có sẵn, đã được công khai ở 37 quốc gia. Các đại diện từ ngành công nghiệp thú y đã tiếp cận nghiên cứu này, nhưng tất cả đều từ chối chia sẻ thông tin về doanh số hoặc giá bán kháng sinh.

Các tin khác: