SpStinet - vwpChiTiet

 

Một số nghiên cứu xử lý chất thải y tế và công nghệ, thiết bị sẵn sàng chuyển giao

Chất thải y tế là chất thải nguy hại cho nguy hại môi trường và sức khỏe con người. Nhiều nghiên cứu ứng dụng đã được triển khai nhằm tìm ra các giải pháp giảm thiểu lượng chất thải và xử lý chất thải y tế, trên thế giới và tại Việt Nam. Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM xin giới thiệu một số kết quả nghiên cứu có thể tham khảo ngay tại Thư viện Trung tâm và các công nghệ, thiết bị sẵn sàng chuyển giao tại Sàn Giao dịch công nghệ TP.HCM-Techmart Daily.

Các tài liệu, kết quả nghiên cứu

 1. Đẩy mạnh công tác truyền thông trong quản lý chất thải y tế giai đoạn 2017 - 2021/Phan Thị Lý. 2017
 2. Ứng dụng công nghệ màng lọc sinh học kết hợp màng lọc nang trong xử lý nước thải y tế/Trần Thành, Lê Văn Vũ Linh, Bạch Long Giang. 2017
 3. Xử lý nước thải y tế và nhu cầu phát triển, ứng dụng các công nghệ xử lý tiên tiến/Nguyễn Thị Thanh Nhàn. 2016
 4. Nghiên cứu mức độ phát thải PCDD/F từ lò đốt chất thải y tế tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh/Chu Vân Hải. 2016
 5. Hợp tác cải tiến các thiết bị xử lý nước thải y tế phù hợp với điều kiện Việt Nam/Nguyễn Thị Thanh Nhàn. 2016
 6. Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới trong quản lý chất thải y tế/Lê Minh Sang 2016
 7. Một số công nghệ phương pháp xử lý nước thải y tế tại Việt Nam/Lê Mạnh Hùng. 2016
 8. Thúc đẩy mô hình đối tác công tư trong xử lý chất thải y tế/Nguyễn Hữu Hùng. 2016
 9. Thực trạng kiến thức, thực hành của nhân viên y tế trong thu gom, phân loại, vận chuyển và tiêu hủy rác thải y tế tại các bệnh viện y học cổ truyền/Trần Thị Hồng Phương. 2016
 10. Thực trạng quản lý chất thải y tế tại các bệnh viện huyện thành phố Hải Phòng năm 2013/Phạm Minh Khuê. 2015
 11. Thực trạng quản lý nước thải y tế tại 10 trại giam thuộc Bộ Công an năm 2012/Nguyễn Xuân Thủy; Nghiêm Thị Minh Châu. 2014
 12. Nghiên cứu chế tạo các bộ xúc tác trên cơ sở vật liệu xúc tác nano làm việc dưới 400oC để xử lý khí thải của quá trình đốt rác thải y tế - Phụ lục / Viện Khoa học Vật liệu; Trần Thị Minh Nguyệt. 2013
 13. Nghiên cứu thực hành quản lý chất thải y tế và công nghệ xử lý tại Việt Nam/Ngô Kim Chi. 2012
 14. Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành của nhân viên y tế trong quản lý và xử lý chất thảI y tế tại 10 bệnh viện khu vực phía Bắc. /Nguyễn Văn Chuyên, Đồng Khắc Hưng, Chu Đức Thành. 2012
 15. Những khó khăn trong xử lý vi phạm pháp luật về chất thải y tế và một số kiến nghị/Đỗ Anh Tuấn. 2011
 16. Tăng cường quản lý chất thải y tế/Lệ Hà. 2011
 17. Nghiên cứu chế tạo lò đốt chất thải y tế nguy hại công suất nhỏ/Vũ Công Hòe. 2006
 18. Mô tả thực trạng ô nhiễm môi trường do chất thải y tế, các biện pháp xử lý chất thải y tế và triển khai mô hình quản lý chất thải y tế tại bệnh viện Trung tâm y tế huyện/Trường Ðại học Y Hà Nội; Ðào Ngọc Phong. 2006
 19. Nghiên cứu ảnh hưởng của chất thải y tế của bệnh viện tỉnh Quảng Nam lên sức khỏe cộng đồng/Ngô Quý Châu, Nguyễn Gia Khánh, Đinh Hữu Dung. 2005
 20. Nghiên cứu ảnh hưởng của chất thải y tế của bệnh viện tỉnh Việt Trì lên sức khỏe cộng đồng/Ngô Quý Châu, Nguyễn Gia Khánh, Đinh Hữu Dung. 2005
 21. Những giải pháp quy hoạch và quản lý chất thải y tế/Cù Huy Đấu. 2004
 22. Nghiên cứu mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại phường 4 và qui trình quản lý, xử lý rác y tế từ các phòng khám tư nhân của thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu/Nguyễn Văn Phước. 2003
 23. Công nghệ chế tạo vật liệu xúc tác xử lý khí thải từ lò đốt chất thải y tế/Viện Khoa học Vật liệu; Lưu Minh Đại. 2003
 24. Nghiên cứu chế tạo lò đốt chất thải y tế tiên tiến có bộ lọc khí thải bằng vật liệu xúc tác chứa đất hiếm thương hiệu CAMAT / Viện Khoa học Vật liệu; Lưu Minh Đại. 2003
 25. Nghiên cứu thực trạng, tình hình quản lý và ảnh hưởng của chất thải y tế của 6 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh lên môi trường và sức khoẻ cộng đồng, đề xuất các giải pháp can thiệp / Trường ĐH Y Hà Nội; Đinh Hữu Dung. 2003
 26. Lò đốt rác y tế công suất 40 kg/giờ/Trường Đại học Bách khoa TP.HCM. 2001
 27. Xây dựng trạm xử lý rác y tế công suất 4 tấn/ngày/Viện Môi trường và tài nguyên. 2001
 28. Chất thải y tế nguy hại và quy chế quản lý chất thải y tế/Trần Thu Thủy. 1999
 29. Quy chế quản lý chất thải y tế/ Lê Ngọc Trọng. 1999

Các công nghệ và thiết bị sẵn sàng chuyển giao

 1. Thiết bị xử lý rác thải lây nhiễm, rác thải y tế tại nguồn
 2. Lò đốt chất thải y tế công suất nhỏ kiểu SWI-3 và WI-8B
 3. Lò đốt rác thải y tế CNC-YT
 4. Thiết bị xử lý rác thải y tế không đốt bằng công nghệ vi sóng
 5. Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện, phòng khám ứng dụng công nghệ MBBR
 6. Hệ thống thiết bị xử lý nước thải y tế bằng công nghệ plasma
 7. Công nghệ xử lý nước thải y tế
 8. Module xử lý nước thải y tế
 9. Chế phẩm xử lý nước thải y tế Microbe-Lift DGTT
 10. Chế phẩm xử lý nước thải y tế Microbe-Lift IND
 11. Chế phẩm xử lý nước thải y tế Microbe-Lift OC

 

(*) Quý vị có thể tham khảo trực tiếp nhiều công  nghệ và thiết bị phục vụ xử lý chất thải y tế tại Chợ Công nghệ và thiết bị chuyên ngành Y tế - Giải pháp môi trường cho bệnh viện và phòng khám 2018, sẽ được tổ chức tại Sàn Giao dịch công nghệ TP.HCM-Techmart Daily, 79 Trương Định, quận 1, TP.HCM, từ 11-13/10/2018. Vào cửa tự do.