SpStinet - vwpChiTiet

 

Hoa hồng xanh sẽ sớm ra mắt

Trong nhiều thế kỷ, các nhà làm vườn đã cố gắng nhân giống hoa hồng xanh nhưng không thành công. Hiện nay, nhờ công nghệ sinh học hiện đại, các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách thực hiện các enzyme sản xuất sắc tố từ vi khuẩn trong cánh hoa hồng trắng, để nhuộm màu xanh cho hoa. Kết quả này đã được công bố trên tạp chí Sinh học tổng hợp ACS.

Mặc dù hoa hồng xanh không có trong tự nhiên, những người trồng hoa có thể tạo ra những bông hoa màu xanh bằng cách cắt hoa hồng và đặt trong thuốc nhuộm. Cũng mất đến 20 năm, các nhà công nghệ sinh học tạo ra được một "bông hồng xanh" nhờ kết hợp kỹ thuật di truyền và nhân giống chọn lọc. Tuy nhiên, hoa hồng có màu hoa cà hơn là màu xanh.

Để tìm kiếm một quy trình đơn giản có thể giúp tạo ra một bông hồng có màu xanh thật, Yihua Chen, Yan Zhang và các đồng nghiệp đã chọn hai loại enzyme vi khuẩn có thể phối hợp để chuyển đổi L-glutamine, một thành phần phổ biến của cánh hoa hồng, thành sắc tố màu xanh indigoidine. Nhóm nghiên cứu đã tạo ra chủng Agrobacterium tumefaciens có chứa hai gen sản xuất sắc tố. A. tumefaciens thường được sử dụng trong công nghệ sinh học thực vật vì vi khuẩn dễ dàng đưa DNA ngoại lai vào bộ gen của thực vật. Khi các nhà nghiên cứu tiêm vi khuẩn biến đổi vào cánh hoa hồng trắng, vi khuẩn đã chuyển các gen sản xuất sắc tố vào bộ gen của hoa hồng và màu xanh lan ra từ vị trí tiêm. Mặc dù màu xanh chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và còn ở dạng lốm đốm, theo các nhà nghiên cứu, đây là dạng hoa hồng xanh đầu tiên trên thế giới. Bước tiếp theo là tạo ra hoa hồng tự sản xuất được hai loại enzyme đã nêu, mà không cần tiêm.

Các tin khác: