SpStinet - vwpChiTiet

 

Robot nhận diện được quyền sở hữu của người khác

Các nhà khoa học đã tạo ra một robot bước đầu biết nhận diện các nội dung liên quan đến quyền sở hữu.

Đối với con người, khái niệm về quyền sở hữu rất đơn giản, ngay cả trẻ mẫu giáo cũng có thể cảm nhận. Tuy nhiên, đối với robot, vấn đề không đơn giản như vậy.

Các nhà nghiên cứu tại Trường Khoa học máy tính (Đại học Yale) đã nghiên cứu lập trình cho một robot có thể nhận biết chủ sở hữu các vật thể, cũng như nó được phép làm những gì với các đồ vật của người khác.

Matthias Scheutz, một nhà khoa học máy tính, chuyên nghiên cứu tương tác giữa người và máy tại Đại học Tufts ở Medford, Massachusetts (Mỹ), cho biết, việc dạy cho robot các nội dung liên quan đến quyền sở hữu là thực sự rất quan trọng. "Ta không thể gửi robot đi mà chúng không được trang bị khái niệm về sở hữu. Nếu tôi hướng dẫn một robot 'xây dựng một hàng rào', nó đi đến nhà hàng xóm và bắt đầu lấy các vật liệu của họ, thì chắc chắn không phải là điều mà chúng ta muốn thực hiện", ông nói.

Robot kiểu mới này được giới thiệu vào ngày 1/2 tại Hội nghị Trí tuệ nhân tạo AAAI, có thể học và nhận biết được ai sở hữu cái gì, thông qua các xác lập cũng như ngay từ quan sát của chính nó. Robot học cách ứng xử từ các mệnh lệnh trực tiếp và khái quát hóa từ các ví dụ cụ thể. Chẳng hạn, nếu robot được yêu cầu không chạm vào một vật thể mà nó biết thuộc về người nào đó, thì robot sẽ xác định là nó không nên chạm vào  vật thể đó.

Nhà nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo Xuan Tan và các đồng nghiệp tại Đại học Yale đã thử nghiệm cách ứng xử của robot với các khối vật liệu. Trong một phép thử, Tan chỉ sử dụng các khối màu đỏ, khiến robot suy luận là các khối màu đỏ thuộc về cùng một người. Sau đó, Tan yêu cầu robot loại bỏ mọi thứ trên bàn và khi robot tiếp cận một khối màu đỏ, Tan dừng robot lại, và xác định cho robot vật thể đó là của Tan.

Từ đây, robot nhận thức được là không nên chạm đến đồ vật của Tan, và xem các khối màu đỏ khác cũng thuộc về Tan, nên robot đã dọn sạch tất cả, trừ các khối đỏ. Sau đó, khi Jake Brawer, một đồng tác giả nghiên cứu yêu cầu robot ném đi một khối màu đỏ, robot đã từ chối và cho rằng nó bị cấm thực hiện, do các khối này thuộc sở hữu của Tan.

Robot có thể gặp khó khăn hơn để nhận diện ai sở hữu những gì, trong các tình huống có nhiều vật thể, sắp xếp lộn xộn khác nhau. “Vì vậy, khả năng ứng dụng robot có thể nhận diện được quyền sở hữu vào thực tế vẫn còn là một câu hỏi mở”, Scheutz nói. Nhưng rõ ràng, đây là một bước tiến đáng kể.

Các tin khác: