SpStinet - vwpChiTiet

 

Cân bằng đạm và phốt pho quyết định năng suất lúa

Các nhà khoa học thuộc Viện Di truyền học và Sinh học phát triển (Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc) đã phát hiện ra cơ chế này trong nghiên cứu của họ về lúa châu Á, với sự hợp tác của Giáo sư tiến sĩ Stanislav Kopriva từ Viện Thực vật của Đại học Cologne và Cụm nghiên cứu trọng điểm về Khoa học thực vật (Cluster of Excellence-CEPLAS).

Sự cân bằng giữa nitơ (N) và phốt pho (P) có ý nghĩa quyết định đến năng suất cây trồng. Cả hai loại chất dinh dưỡng này tương tác rất mạnh với nhau. Nghiên cứu về nội dung này vừa được đăng trên tạp chí Nature Plants.

Theo Kopriva, "Để tăng trưởng khỏe mạnh và tối ưu, mọi sinh vật đều cần cân bằng khoáng chất. Tuy nhiên, chúng ta biết rất ít về cách thức thực vật tạo ra được cân bằng này." Các đồng nghiệp của ông ở Bắc Kinh đã quan sát thấy rằng, việc bổ sung phốt phát chỉ có tác động tích cực đến sự tăng trưởng và năng suất của cây, nếu có đủ nitơ trong đất. "Chúng tôi đã cùng nhau phát hiện ra cơ chế nitơ kiểm soát sự hấp thụ phốt phát", Kopriva nói.

Một phân tích chi tiết ở cấp độ phân tử cho thấy chuyển động của cả chuỗi tín hiệu mà cây tạo ra - từ cảm biến nhận biết lượng nitrat cho đến các yếu tố giúp tổng hợp các chất mang phốt phát vào cây. Kopriva giải thích: "Mặc dù hầu hết các nội dung đã được biết một cách riêng lẻ, nhưng qua nghiên cứu này, các cấu phần đã được đưa vào cùng một báo hiệu. Điều này giúp chúng ta hiểu cách thức để kiểm soát dinh dưỡng trong thực vật. Ngoài ra, nó cho phép các cơ chế đặc biệt giúp hấp thụ cả hai loại chất dinh dưỡng đồng thời hoặc riêng biệt, tùy thuộc vào độ giàu dinh dưỡng của đất cho lúa phát triển."
 

Các tin khác: