SpStinet - vwpChiTiet

 

Các nhà khoa học Trung Quốc phát triển nhà máy điện hạt nhân ảo để đánh giá an toàn

Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển một nhà máy điện hạt nhân ảo sử dụng kỹ thuật số với một hệ thống phần mềm giúp đánh giá sự an toàn và hiệu quả của các hệ thống năng lượng hạt nhân.


Hệ thống này được đặt tên là Virtual4DS, đã được công bố trên một bài báo của Tạp chí Nghiên cứu Năng lượng Quốc tế vào tháng 4/2019.

Vì an toàn hạt nhân là vấn đề chính trong phát triển năng lượng hạt nhân, nên việc nghiên cứu và phát triển công nghệ an toàn năng lượng hạt nhân tiên tiến là bắt buộc. Mô phỏng số nâng cao có thể khôi phục các quy trình vật lý phức tạp nhất có thể và dự đoán hoạt động và hiệu suất an toàn của hệ thống năng lượng hạt nhân.

Được phát triển bởi các nhà khoa học từ Viện Công nghệ An toàn Năng lượng Hạt nhân thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, hệ thống này sử dụng công nghệ thông tin để thiết lập một nền tảng mô phỏng tích hợp cho toàn bộ môi trường của nhà máy điện hạt nhân. Nó có thể phân tích an toàn lò phản ứng hạt nhân, an toàn bức xạ và tác động môi trường, cung cấp một công cụ nghiên cứu để thiết kế và đánh giá an toàn hạt nhân, cảnh báo tai nạn, ra quyết định khẩn cấp và đánh giá rủi ro xã hội.

Theo nhóm nghiên cứu, Virtual4DS có thể được kết nối với hệ thống thông tin của nhà máy điện hạt nhân và các mô-đun cốt lõi của nó đã được áp dụng trong các dự án kỹ thuật hạt nhân như ITER, lò phản ứng thử nghiệm tổng hợp hạt nhân lớn nhất thế giới và lò phản ứng dựa trên chì của Trung Quốc.

Các tin khác: