SpStinet - vwpChiTiet

 

Chế tạo pin cực rẻ từ giấy và nước bẩn

Nhóm kỹ sư thuộc ĐH Binghamton (Mỹ) cho biết, họ đã sáng tạo loại pin giấy giá cực rẻ dựa vào quá trình hô hấp của vi sinh vật trong nước bẩn và nghệ thuật gấp giấy Origami của Nhật Bản.

Về cấu tạo, kỹ sư Seokheun Sean Choi cho biết, ông cùng các đồng sự cho phủ loại sơn carbon đặc biệt lên một bên của pin giấy để tạo ra điện cực dương. Bề mặt đối diện là cực âm cấu thành từ một lớp niken.

Sau khi gấp lại, loại pin này được tẩm thêm nước bẩn có chứa vi khuẩn. Chỉ cần mở các ngăn xếp này ra để cực âm tiếp xúc với không khí, tối đa hóa các phản ứng là có thể sản xuất điện.
 
Theo Báo Công Thương Điện Tử

Các tin khác: