SpStinet - vwpDanhSachChuyenMuc

 

Khảo sát nhu cầu hợp tác, ứng dụng công nghệ khí canh sản xuất dược liệu

25/10/2020

Khai thác nền tảng công nghệ số để đổi mới là lựa chọn sống còn của doanh nghiệp

24/10/2020

Giải pháp phát triển các Trung tâm đổi mới công nghệ

22/10/2020

CESTI triển khai chương trình hỗ trợ startup giới thiệu sản phẩm, tiếp cận thị trường

15/10/2020

Kết nối ý tưởng: Sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phân gia súc

08/10/2020

Sản xuất xe phun thuốc trừ sâu tự hành: "hạnh phúc" của người làm khoa học

21/09/2020

Sở KHCN TP.HCM xây dựng quy trình ghi nhận, xác lập, quản lý và khai thác tài sản trí tuệ

08/09/2020

Chương trình hợp tác công nghệ "Sản xuất xe phun thuốc trừ sâu tự hành"

05/09/2020

Cơ hội hợp tác đầu tư, sản xuất xe phun thuốc trừ sâu tự hành

13/08/2020

Kết nối chuyển giao công nghệ bảo quản và đóng gói bao bì thực phẩm

06/08/2020