SpStinet - vwpDanhSachChuyenMuc

 

CESTI 2020: đa dạng hoạt động thông tin phục vụ quản lý, nghiên cứu và ứng dụng

31/12/2020

Công nghệ sản xuất collagen từ vảy cá sẽ được doanh nghiệp Việt triển khai ứng dụng

21/12/2020

Hợp tác chuyển giao công nghệ bảo quản xoài tươi phục vụ xuất khẩu

20/12/2020

Kéo dài thời gian bảo quản để xuất khẩu mãng cầu

16/12/2020

Ngày 18/12: Kết nối ý tưởng "Công nghệ sản xuất collagen"

07/12/2020

Ngày 16/12: Kết nối ý tưởng công nghệ bảo quản trái mãng cầu

06/12/2020

Ngày 14/12: Kết nối ý tưởng "Công nghệ bảo quản xoài"

04/12/2020

Ứng dụng AI trong doanh nghiệp để thích nghi, phục hồi và bứt phá

28/11/2020

Nhiều phương án hợp tác triển khai ứng dụng công nghệ khí canh sản xuất dược liệu

27/11/2020

Khai mạc TECHFEST Đông Nam Bộ 2020

25/11/2020