SpStinet - vwpDanhSachChuyenMuc

 

Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

01/06/2020

BK TTO: Lời giải cho bài toán chuyển giao công nghệ của Đại học Bách khoa Hà Nội

29/05/2020

Giải thưởng Sáng chế TP.HCM lần VI: các giải pháp đều đã thương mại thành công

27/05/2020

Hội thảo giới thiệu "Quy trình công nghệ sản xuất cà phê thảo mộc"

25/05/2020

Hợp tác quốc tế về phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030: Đẩy mạnh nghiên cứu KH&CN gắn với ...

25/05/2020

Vingroup sở hữu siêu máy tính thực hiện 5 triệu tỷ phép tính/giây

25/05/2020

VKIST - biểu tượng của hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

25/05/2020

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực xây dựng

22/05/2020

CESTI "mai mối" thành công giải pháp IoT giám sát môi trường...ngay tại hội thảo

21/05/2020

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tập huấn trực tuyến hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất

21/05/2020