SpStinet - vwpDanhSachChuyenMuc

 

Ứng dụng công nghệ keo tụ điện hóa trong xử lý nước thải công nghiệp

22/05/2019

Thiết lập và tối ưu hóa điều kiện nuôi vi tảo Haematococcus pluvialis để sản xuất astaxanthin bằng c ...

21/05/2019

Viettel đưa trí tuệ nhân tạo vào y tế, nông nghiệp

21/05/2019

Sẽ có công cụ mới giúp tra cứu về sở hữu trí tuệ

20/05/2019

Việt Nam chế tạo thành công bộ sinh phẩm phát hiện gene kháng kháng sinh

13/05/2019

Khát vọng công nghệ Việt: thử nghiệm 'đặc khu công nghệ'

13/05/2019

Rút ngắn khoảng cách công nghệ

11/05/2019

Đề xuất phát triển trung tâm hỗ trợ kỹ thuật cho khởi nghiệp

10/05/2019

Phát triển lực lượng trung gian để tăng hiệu quả sáng chế của người Việt

10/05/2019

SOLAR-D: Nhà sấy nông sản sử dụng năng lượng mặt trời

08/05/2019