SpStinet - vwpDichVuDetails

 

Cung cấp thông tin trọn gói phục vụ cơ quan nghiên cứu và quản lý

Cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ nhu cầu nghiên cứu và quản lý nhà nước của các sở ban ngành, cơ quan nghiên cứu, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp,…

Nội dung phục vụ

  • Cung cấp Bản tin định kỳ theo tuần và theo tháng (bản tin thành tựu khoa học và công nghệ Việt Nam và thế giới, danh mục văn bản pháp quy, tiêu chuẩn mới).
  • Cung cấp tài liệu theo từng yêu cầu cụ thể (khảo sát thông tin đề tài nghiên cứu, giải pháp kỹ thuật, luận văn, luận án,  tài liệu tổng quan báo cáo phân tích xu hướng công nghệ,...)
  • Cung cấp tài khoản truy cập trực tuyến các cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước.
  • Được mời tham dự các sự kiện khoa học và công nghệ, báo cáo phân tích xu hướng công nghệ, hội thảo trình diễn công nghệ,...do Trung tâm tổ chức.

Cách thức đăng ký

  • Đăng ký trực tuyến tại đây
  • Đăng ký trực tiếp, vui lòng liên hệ:

 

Khách hàng của chúng tôi