SpStinet - vwpDichVuDetails

 

Chợ công nghệ và thiết bị thường xuyên - Techmart Daily

Techmart Daily được tổ chức  nhằm trừng bày, giới thiệu, cháo bán công nghệ và thiết bị trong và ngoài nước một cách trực quan, sinh động tại tầng trệt tòa nhà 79 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM.
Đối tượng tham gia Techmart Daily: là các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đai học, các nhà sáng chế có sản phẩm công nghệ và thiết bị chào bán.
Đơn vị tham gia Teachmart Daily sẽ nhận được:
Sự quan tâm từ các khách hàng thường xuyên đến tham quan đặt yêu cầu tư vấn, chuyển giao công nghệ và thiết bị Techmart Daily và khách đến tham dự các sự kiện Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ, Hội thảo giới thiệu công nghệ và thiết bị, Techmart chuyên ngành (mỗi tháng sẽ có ít nhất 2 sự kiện).
Giới thiệu, quảng bá sản phẩm đến các mạng lưới đối tác thành viên chào bán, tìm mua công nghệ và thiết bị trên khắp cả nước.
   
 
 

Khách hàng của chúng tôi