SpStinet - vwpDichVuDetails

 

Mạng lưới khai thác thông tin KH&CN

Là dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu sử dụng Dịch vụ Hỏi-đáp thường xuyên trong 12 tháng.

Quyền lợi khi tham gia:

   - Được cung cấp bản tin thành tựu KH&CN Việt Nam và Tạp chí Thông tin KH&CN STINFO hàng tháng;

   - Được thông tin về các sự kiện KH&CN và mời tham dự các kỳ báo cáo phân tích xu hướng công nghệ, trình diễn công nghệ,…

   - Được hướng dẫn tra cứu và sử dụng cơ sở dữ liệu tại Thư viện CESTI

   - Được hỗ trợ chi phí khi sử dụng Dịch vụ Hỏi-đáp:

   • Giảm 40% phí tra cứu thông tin theo yêu cầu

   • Giảm 25% phí khảo sát thông tin đề tài nghiên cứu

   • Giảm 40% phí cung cấp tài liệu toàn văn có tại CESTI

Phí thành viên: 200.000 đồng/Thành viên/năm

Đăng ký:

   > Trực tuyến: vui lòng click vào đây

   > Trực tiếp, vui lòng liên hệ:

 

Khách hàng của chúng tôi