SpStinet - vwpDichVuDetails

 

Tư vấn chuyển giao công nghệ

Là dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư, đổi mới công nghệ và chuyển giao công nghệ.

Nội dung phục vụ

  • Cung cấp thông tin công nghệ theo yêu cầu của khách hàng.
  • Đánh giá, so sánh ưu nhược điểm của từng công nghệ.
  • Phối hợp với chuyên gia tư vấn trực tiếp trong từng dự án cụ thể. Các nội dung tư vấn gồm: tư vấn pháp lý và chính sách; tư vấn lập dự án đầu tư; đánh giá, định giá công nghệ; đo lường, kiểm nghiệm, kiểm định chất lượng sản phẩm; bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ,...

Cách thức đăng ký

Khách hàng của chúng tôi