SpStinet - vwpDichVuDetails

 

Tư vấn, môi giới chuyển giao công nghệ

Là dịch vụ cung cấp thông tin công nghệ và thiết bị theo nhu cầu, tư vấn lựa chọn đơn vị cung ứng và hỗ trợ quá trình thực hiện chuyển giao công nghệ.

♦ Nội dung phục vụ

   - Tìm kiếm, cung cấp thông tin công nghệ phù hợp yêu cầu của khách hàng;

   - Đánh giá, so sánh ưu nhược điểm của từng công nghệ;

   - Mời chuyên gia đầu ngành tư vấn trực tiếp trong từng dự án cụ thể;

   - Tư vấn hỗ trợ các hoạt động xúc tiến chuyển giao công nghệ: Tư vấn pháp lý và các chính sách; Tư vấn lập dự án đầu tư; Đánh giá, định giá công nghệ; Đo lường, kiểm nghiệm, kiểm định chất lượng sản phẩm; bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ...

♦ Giá trị cung cấp

   √ Đáp ứng nhanh nhu cầu thông tin về công nghệ và thiết bị;

   √ Thông tin phong phú, minh bạch;

   √ Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, khách quan, tin cậy và bảo mật;

   √ Tiết kiệm thời gian, chi phí, tránh được nhiều rủi ro pháp lý trong chuyển giao công nghệ;

   √ Dễ dàng tiếp cận, khai thác các ưu đãi từ các chương trình hỗ trợ chuyển giao công nghệ của quốc gia và TP.HCM.
 

Khách hàng của chúng tôi