SpStinet - vwpDichVuDetails

 

Dịch vụ Hỏi - Đáp

Là dịch vụ cung cấp thông tin khoa học và công nghệ theo từng yêu cầu cụ thể của khách hàng
 
Nội dung phục vụ

  • Tra cứu tài liệu thư mục và cung cấp thông tin toàn văn theo yêu cầu thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, môi trường, y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội,..:

- Bài trích từ các tạp chí khoa học và công nghệ trong nước và nước ngoài.

- Kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa đang lưu hành tại Việt Nam.

- Sáng chế, giải pháp hữu ích.

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn trong và ngoài nước.

- Văn bản pháp quy.

- Báo cáo ngành.

- Thông tin về công nghệ và thiết bị,…

  • Khảo sát thông tin đề tài nghiên cứu, giải pháp kỹ thuật, luận văn, luận án,...

Tiện ích của dịch vụ

  • Kết quả tra cứu được cung cấp nhanh chóng, trực tiếp tại Điểm phục vụ hay qua email cungcapthongtin@cesti.gov.vn
  • Có chính sách hỗ trợ 50% phí tra cứu cho sinh viên khi đặt yêu cầu.

Cách thức đăng ký

  • Đăng ký trực tuyến tại đây
  • Đăng ký trực tiếp, vui lòng liên hệ:

Khách hàng của chúng tôi