SpStinet - vwpDichVuDetails

 

Hỏi - đáp thông tin

Tra cứu, cung cấp thông tin theo từng yêu cầu cụ thể của khách hàng.
 
Nội dung phục vụ:

   - Tra cứu tài liệu thư mục và cung cấp thông tin toàn văn theo yêu cầu thuộc lĩnh vực Khoa học công nghệ, kinh tế, môi trường, Y tế, giáo dục, văn hóa xã hội,..:

   • Bài trích từ các tạp chí Khoa học và Công nghệ;

   • Kiểu dáng, nhãn hiệu hàng hóa đang lưu hành tại Việt Nam;

   • Sáng chế, giải pháp hữu ích;

   • Tiêu chuẩn, quy chuẩn trong và ngoài nước;

   • Văn bản pháp quy,....

   - Khảo sát thông tin đề tài nghiên cứu, giải pháp kỹ thuật, luận văn, luận án,..

Tiện ích của dịch vụ:

   - Hình thức đặt yêu cầu đa dạng: trực tuyến/điện thoại/email hay trực tiếp tại Trung tâm qua Điểm phục vụ.

   - Kết quả tra cứu được cung cấp nhanh chóng, trực tiếp tại Điểm phục vụ hay qua email.

Ưu đãi: Có chính sách hỗ trợ 50% phí tra cứu cho sinh viên khi đặt yêu cầu.

Đăng ký:

   > Trực tuyến: vui lòng click vào đây

   > Trực tiếp, vui lòng liên hệ:
 

Khách hàng của chúng tôi