SpStinet - vwpDichVuDetails

 

Hội thảo trình diễn công nghệ

Là dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có nhu cầu quảng bá và giới thiệu công nghệ, thiết bị đến khách hàng tiềm năng.

Nội dung phục vụ

  • Cung cấp trọn gói công tác hậu cần của sự kiện: hội trường, âm thanh, thiết bị trình chiếu, người dẫn chương trình, thức ăn nhẹ…
  • Liên hệ mời các nhóm khách hàng tiềm năng ứng dụng công nghệ tham dự sự kiện.
  • Tổ chức quảng bá, truyền thông giới thiệu về sự kiện trên hệ thống Mạng thông tin khoa học và công nghệ (www.cesti.gov.vn), Cổng thông tin Đổi mới sáng tạo và Chuyển giao công nghệ (www.techport.vn),…
  • Hỗ trợ các công tác kết nối chuyển giao công nghệ sau sự kiện

Cách thức đăng ký

Khách hàng của chúng tôi