SpStinet - vwpDichVuDetails

 

Dịch vụ chuyển giao thông tin theo chuyên ngành

Khách hàng tùy chọn tài liệu theo chuyên ngành quan tâm và được chuyển giao (thư mục và toàn văn) dưới dạng điện tử các loại hình tài liệu:

   1. Tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế

   2. Sáng chế

   3. Phim khoa học và công nghệ

   4. Tạp chí chuyên ngành KH&CN


TIỆN ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ

   • Được tư vấn lựa chọn tài liệu theo nhu cầu sử dụng.

   • Được sở hữu tài liệu dưới dạng điện tử.


ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

   > Đăng ký trực tuyến tại đây.

   > Đăng ký trực tiếp, vui lòng liên hệ:

Khách hàng của chúng tôi