SpStinet - vwpDichVuDetails

 

Dịch vụ chuyển giao thông tin theo chuyên ngành

Chuyển giao tài liệu (thư mục và toàn văn) theo chuyên ngành.

Nội dung phục vụ

  • Tư vấn lựa chọn tài liệu theo nhu cầu của khách hàng.
  • Đáp ứng các loại hình tài liệu (Tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế; sáng chế; phim khoa học và công nghệ; tạp chí chuyên ngành KH&CN) theo các chuyên ngành quan tâm (thư mục và toàn văn, dưới dạng điện tử).

Cách thức đăng ký

  • Đăng ký trực tuyến tại đây 
  • Đăng ký trực tiếp, vui lòng liên hệ:

Khách hàng của chúng tôi