SpStinet - vwpDichVuDetails

 

Cung cấp thông tin trọn gói phục vụ doanh nghiệp

Là dịch vụ cung cấp thông tin KH&CN phục vụ nhu cầu nghiên cứu và sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp theo hợp đồng dài hạn hàng năm.

Nội dung phục vụ

  • Cung cấp bản tin định kỳ theo tuần và theo tháng (bản tin thành tựu KH&CN Việt Nam và thế giới, danh mục các văn bản pháp quy, tiêu chuẩn mới)
  • Cung cấp Bản tin doanh nghiệp: điểm tin đáng chú ý trong tuần có liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh
  • Cung cấp thông tin chuyên ngành theo lĩnh vực nghiên cứu, hoạt động của doanh nghiệp (báo cáo ngành, thông tin thị trường, sáng chế,…) hàng tháng
  • Cung cấp tài liệu theo từng yêu cầu cụ thể của khách hàng
  • Cung cấp tài khoản truy cập trực tuyến các cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước
  • Được mời tham dự các sự kiện khoa học và công nghệ, báo cáo phân tích xu hướng công nghệ, hội thảo trình diễn công nghệ,...do Trung tâm tổ chức
  • Hỗ trợ tư vấn chuyên gia khi có nhu cầu cải tiến, đổi mới công nghệ

Cách thức đăng ký

  • Đăng ký trực tuyến tại đây
  • Đăng ký trực tiếp, vui lòng liên hệ:

Khách hàng của chúng tôi