SpStinet - vwpDichVuDetails

 

Cung cấp Thông tin trực tuyến

Khách hàng được cấp tài khoản truy cập vào các Cơ sở dữ liệu (CSDL) trong nước và nước ngoài thông qua hệ thống mạng http://www.cesti.gov.vn/ để khai thác tài liệu thư mục và tài liệu toàn văn trực tuyến trong 12 tháng, cụ thể:

 

Các CSDL trong nước Các CSDL nước ngoài
   - Kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (tóm tắt).

   - Tạp chí chuyên ngành KH&CN

   - Khảo sát thông tin đề tài nghiên cứu

   - Tiêu chuẩn
   - ProQuest Central

   - SpringerLink

   - IEEE

   - Thomson Innovation


TIỆN ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ

   • Truy cập từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối mạng Internet.

   • Không hạn chế thời lượng truy cập

   • Không hạn chế số lần truy cập

   • Đáp ứng truy cập 24/24

   • Hỗ trợ cung cấp tài liệu toàn văn hoàn toàn miễn phí từ các CSDL khác như: ScienceDirect, Taylor and Francis, …


ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ:

   > Đăng ký trực tuyến tại đây.

   > Đăng ký trực tiếp, vui lòng liên hệ:

Khách hàng của chúng tôi