SpStinet - vwpDichVuDetails

 

Kết nối trực tuyến cung - cầu công nghệ

Là hoạt động hỗ trợ kết nối trực tuyến bên cung và bên cầu công nghệ trên Cổng thông tin Đổi mới sáng tạo và Chuyển giao công nghệ/Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến.

  • Bên cung: Viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp, chủ sở hữu công nghệ có công nghệ chào bán.
  • Bên cầu: Khách hàng có nhu cầu tư vấn, chuyển giao công nghệ, tìm kiếm đối tác.
  • Bên trung gian: Tổ chức tư vấn, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, cơ sở ươm tạo…

Nội dung phục vụ

  • Khách hàng bên cung được tự đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin Đổi mới sáng tạo và Chuyển giao công nghệ (www.techport.vn) để giới thiệu công nghệ, dịch vụ tư vấn, dự án đầu tư, dự án khởi nghiệp nhằm tìm kiếm khách hàng, đối tác hợp tác.
  • Khách hàng bên cầu được tra cứu, tìm kiếm thông tin về công nghệ, thiết bị, liên hệ nhà cung ứng, chuyên gia tư vấn, tìm kiếm các dự án phù hợp để hợp tác, đầu tư.
  • Hệ thống cung cấp thông tin về các sự kiện khoa học và công nghệ trong và ngoài nước: các kỳ triển lãm công nghệ, chợ công nghệ và thiết bị/Techmart, các hội thảo giới thiệu công nghệ, các kỳ báo cáo phân tích xu hướng công nghệ, các hội thảo kết nối cung - cầu, tìm kiếm đối tác.
  • Truyền thông, giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông đến rộng rãi cộng đồng, doanh nghiệp.

Cách thức đăng ký

  • Đăng ký trực tuyến tại đây
  • Đăng ký trực tiếp, vui lòng liên hệ:

Khách hàng của chúng tôi