SpStinet - vwpPhanTichChiTiet

 

Để hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà quản lý và nghiên cứu cập nhật và tiếp cận các công nghệ tiên tiến trong lĩnh chế tạo mẫu, sáng 20/7, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP. HCM (CESTI) sẽ tổ chức buổi báo cáo “Công nghệ in 3D - Hướng ứng dụng trong tương lai” do TS. Hoàng Xuân Tùng, ThS. Huỳnh Hữu Nghị - Trường Đai học Bách Khoa TP.HCM và Ông Võ Hồng Kỳ - Giám đốc Công ty TNHH Siemens Việt Nam trình bày.

Buổi báo cáo (sẽ diễn ra từ 08h30–11h00, tại 79 Trương Định, Quận 1, TP.HCM), là sự kiện đầu tiên trong khuôn khổ Chương trình báo cáo “Phân tích xu hướng công nghệ” năm 2018 mà CESTI sẽ thực hiện. Các nội dung sẽ trình bày trong buổi báo cáo bao gồm:

Phần I: Tổng quan về nghiên cứu, ứng dụng công nghệ in 3D trên thế giới và tại
Việt Nam.

- Tổng quan nghiên cứu, ứng dụng công nghệ in 3D trên thế giới và tại Việt Nam.

- Giới thiệu vật liệu ứng dụng trong công nghệ in 3D.

Trình bày: TS. Hoàng Xuân Tùng - Khoa Công nghệ Vật liệu, Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM


Phần II: Phân tích xu hướng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ in 3D trên cơ sở
số liệu sáng chế quốc tế.

Trình bày: KS. Đỗ Huỳnh Hải Yến - Trung tâm Thông tin và Thống kê KH & CN TP. HCM


Phần III: Giới thiệu công nghệ in 3D tại trường Đại học Bách Khoa TP.HCM.

- Giới thiệu các dòng máy in 3D và tình hình chế tạo máy in 3D tại Việt Nam.

- Giới thiệu nghiên cứu công nghệ in 3D tại trường Đại học Bách Khoa TP.HCM.

Trình bày: ThS. Huỳnh Hữu Nghị - Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

- Sản xuất Thông minh và 3D-Printing

Trình bày: Ông Võ Hồng Kỳ - Giám đốc Công ty TNHH Siemens Việt Nam

- Tư vấn và thiết kế các sản phẩm máy in 3D phù hợp với từng nhu cầu của doanh nghiệp.

Trình bày: ThS. Huỳnh Hữu Nghị - Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM


Phần IV: Thảo luận.

* Trưng bày: - Sản phẩm máy In 3D.
 

Để công tác chuẩn bị, đón tiếp được chu đáo, Quý đơn vị quan tâm điền phiếu đăng ký tham dự và gửi về địa chỉ: 

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP.HCM (Phòng Cung cấp Thông tin)

Địa chỉ: 79 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3824 3826 (Hải Yến)

Fax: (028) 3829 1957  

Email: xuhuongcongnghe@cesti.gov.vn

Quý vị có thể tải Thư mờiPhiếu đăng ký tham dự hoặc Đăng ký trực tuyến tại đây.