SpStinet - vwpPhanTichChiTiet

 

Để hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà quản lý và nghiên cứu cập nhật và tiếp cận các công nghệ tiên tiến trong công nghiệp thực phẩm, sáng 27/7, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP. HCM (CESTI) sẽ tổ chức buổi báo cáo “Xu hướng nghiên cứu và ứng dụng polymer sinh học trong công nghiệp thực phẩm” do PGS.TS. Ngô Đăng Nghĩa - Nguyên Viện sinh học và môi trường Đại học Nha Trang, TS. Lê Minh Hùng - Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch và TS. Hoàng Xuân Tùng - Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM trình bày

Buổi báo cáo (sẽ diễn ra từ 08h30–11h00, tại 79 Trương Định, Quận 1, TP.HCM), là sự kiện đầu tiên trong khuôn khổ Chương trình báo cáo “Phân tích xu hướng công nghệ” năm 2018 mà CESTI sẽ thực hiện. Các nội dung sẽ trình bày trong buổi báo cáo bao gồm:

Phần I: Tổng quan nghiên cứu và ứng dụng polymer sinh học trong công nghiệp thực phẩm trên thế giới và tại Việt Nam.
Trình bày: PGS.TS. Ngô Đăng Nghĩa - Nguyên Viện trưởng Viện sinh học và môi trường Đại học Nha Trang


Phần II: Phân tích xu hướng nghiên cứu và ứng dụng polymer sinh học trong công nghiệp thực phẩm trên cơ sở số liệu sáng chế quốc tế.
Trình bày: Th.s Trần Phương Ngọc - Trung tâm Thông tin và Thống kê KH & CN TP. HCM.


Phần III: Kết quả nghiên cứu và ứng dụng polymer sinh học tại trường Đại học Nha Trang.

- Kết quả nghiên cứu về cấu trúc phân tử, tính chất, quy trình tách chiết polymer sinh học từ các nguồn nguyên liệu biển tự nhiên (rong biển, vỏ giáp xác,…).

- Ứng dụng polymer sinh học làm phụ gia trong thực phẩm như chất tạo gel, chất ổn định, chất kháng khuẩn…. Cơ hội tốt cho việc nâng cao chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam - Đánh giá về hiệu quả kinh tế và môi trường khi ứng dụng polymer sinh học trong
ngành thực phẩm.

Trình bày: PGS.TS. Ngô Đăng Nghĩa - Nguyên Viện trưởng Viện sinh học và môi trường Đại học Nha Trang

- Ứng dụng màng polymer sinh học trong bảo quản trái cây sau thu hoạch
Trình bày: TS. Lê Minh Hùng - Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch.

- Nghiên cứu và ứng dụng vật liệu phân hủy sinh học trong sản xuất bao bì.
Trình bày: TS. Hoàng Xuân Tùng - Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM.
Phần IV: Thảo luận
 

Để công tác chuẩn bị, đón tiếp được chu đáo, Quý đơn vị quan tâm điền phiếu đăng ký tham dự và gửi về địa chỉ: 

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP.HCM (Phòng Cung cấp Thông tin)

Địa chỉ: 79 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3824 3826 (Hải Yến)

Fax: (028) 3829 1957  

Email: xuhuongcongnghe@cesti.gov.vn

Quý vị có thể tải Thư mờiPhiếu đăng ký tham dự hoặc Đăng ký trực tuyến tại đây.