SpStinet - vwpPhanTichChiTiet

 

Để hỗ trợ các doanh nghiệp, các nhà quản lý và nghiên cứu cập nhật và tiếp cận các công trình nghiên cứu mới, sáng 05/4/2019, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP. HCM (CESTI) sẽ tổ chức buổi báo cáo “Xu hướng điều trị ung thư bằng phương pháp đốt vi sóng" do BS.NCS Võ Hội Trung Trực - Bệnh viện Chợ Rẫy trình bày.

Chương trình chi tiết như sau:

 

Phần I: Tổng quan tình hình điều trị ung thư bằng phương pháp đốt vi sóng trên thế giới và tại Việt Nam.

- Các phương pháp và hiệu quả điều trị ung thư hiện nay.

- Nguyên lý hoạt động của phương pháp đốt vi sóng và ứng dụng trong điều trị ung thư.

Trình bày: BS.NCS Võ Hội Trung Trực - Bệnh viện Chợ Rẫy

 

Phần II: Phân tích xu hướng điều trị ung thư bằng phương pháp đốt vi sóng trên cơ sở số liệu sáng chế quốc tế.

Trình bày: Ông Nguyễn Trung Hiếu - Trung tâm Thông tin  và Thống kê  KH & CN TP.HCM.

 

Phần III: Giới thiệu kết quả điều trị ung thư bằng phương pháp đốt vi sóng tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

- Hiệu quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp đốt vi sóng.

- Tình hình áp dụng tại khoa u gan Bệnh viện Chợ Rẫy.

- Hướng dẫn điều trị ung thư biểu mô tế bào gan hiện nay.

Trình bày: BS.NCS Võ Hội Trung Trực - Bệnh viện Chợ Rẫy

 

Phần VI: Thảo luận

Để công tác tổ chức tiếp đón được chu đáo, Quý đơn vị quan tâm điền phiếu đăng ký tham dự và gửi về địa chỉ:

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP.HCM (Phòng Cung cấp Thông tin)

Địa chỉ: 79 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3824 3826 (Hải Yến)

Fax: (028) 3829 1957 

Email: xuhuongcongnghe@cesti.gov.vn

* Quý vị có thể tải Thư mờiPhiếu đăng ký tham dự hoặc Đăng ký trực tuyến tại đây.