SpStinet - vwpPhanTichChiTiet

 

Để hỗ trợ các doanh nghiệp, các nhà quản lý và nghiên cứu cập nhật và tiếp cận các công trình nghiên cứu mới, sáng 25/7/2019, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP. HCM (CESTI) sẽ tổ chức buổi báo cáo “Xu hướng nghiên cứu và ứng dụng Robot ngầm tự hành phục vụ quan trắc môi trường, khảo sát sông hồ và cứu hộ cứu nạn" do TS. Tôn Thiện Phương và TS. Trần Ngọc Huy – Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh trình bày.

Chương trình chi tiết như sau: 

 

Phần I: Tổng quan về robot ngầm tự hành phục vụ quan trắc môi trường, khảo sát sông hồ và cứu hộ cứu nạn trên thế giới và tại Việt Nam.

- Tình hình nghiên cứu và ứng dụng trên thế giới.

- Tình hình nghiên cứu và tiềm năng ứng dụng tại Việt Nam.

Trình bày: TS. Tôn Thiện Phương - Trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM

 

Phần II: Phân tích xu hướng nghiên cứu và ứng dụng robot ngầm tự hành phục vụ quan trắc môi trường, khảo sát sông hồ và cứu hộ cứu nạn trên cơ sở số liệu sáng chế nước ngoài. 

Trình bày: KS. Đỗ Huỳnh Hải Yến - Trung tâm Thông tin và thống kê KH&CN

 

Phần III: Giới thiệu robot ngầm tự hành phục vụ quan trắc môi trường, khảo sát sông hồ và cứu hộ cứu nạn tại trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM

- Các phương pháp quan trắc môi trường, khảo sát sông hồ, cứu hộ cứu nạn hiện nay.

- Giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của robot ngầm tự hành trong phục vụ quan trắc đo nhanh liên tục.

- Giới thiệu cấu tạo nguyên lý hoạt động robot ngầm tự hành trong phục vụ khảo sát sông hồ, cứu hộ cứu nạn.

- Kết quả nghiên cứu, ưu điểm và hiệu quả sử dụng robot ngầm tự hành trong phục vụ quan trắc, khảo sát sông hồ, cứu hộ cứu nạn.

Trình bày: TS. Trần Ngọc Huy - Trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM

 

Phần VI: Thảo luận

 

Để công tác tổ chức tiếp đón được chu đáo, Quý đơn vị quan tâm điền phiếu đăng ký tham dự và gửi về địa chỉ:

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP.HCM (Phòng Cung cấp Thông tin)

Địa chỉ: 79 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3824 3826 (Hải Yến)

Fax: (028) 3829 1957 

Email: xuhuongcongnghe@cesti.gov.vn

* Quý vị có thể tải Thư mờiPhiếu đăng ký tham dự hoặc Đăng ký trực tuyến tại đây.