SpStinet - vwpPhanTichChiTiet

 

Để hỗ trợ các doanh nghiệp, các nhà quản lý và nghiên cứu cập nhật và tiếp cận các công trình nghiên cứu mới, sáng 09/8/2019, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP. HCM (CESTI) sẽ tổ chức buổi báo cáo “Xu hướng ứng dụng chế phẩm vi sinh trong xử lý phụ phẩm nông nghiệp" do ThS. Phạm Xuân Hưng – Công Ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Phương Nam trình bày.

Nội dung chương trình bao gồm các phần:

 

Phần I: Tình hình ứng dụng chế phẩm vi sinh trong xử lý phụ phẩm nông nghiệp trên thế giới và tại Việt Nam.

-   Tình hình xử lý phụ phẩm nông nghiệp (rơm, rạ hạt lúa cỏ, hạt lúa ma, hạt lúa lẫn nền, hạt cỏ dại) sau thu hoạch trên thế giới và tại Việt Nam.

-   Thực trạng ứng dụng chế phẩm vi sinh trong xử lý phụ phẩm nông nghiệp thành phân bón và thức ăn trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam.

Trình bày: ThS. Phạm Xuân Hưng – Công Ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Phương Nam

 

Phần II: Phân tích xu hướng nghiên cứu chế phẩm vi sinh trong xử lý phụ phẩm nông nghiệp trên cơ sở số liệu sáng chế quốc tế.

Trình bày: KS. Đỗ Huỳnh Hải Yến – Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP.Hồ Chí Minh.

 

Phần III. Giới thiệu chế phẩm vi sinh SUMITRI trong xử lý phụ phẩm nông nghiệp.

-  Tính khác biệt của chế phẩm: xử lý phụ phẩm nông nghiệp ngay tại đồng ruộng sau thu hoạch.

-  Sản xuất và ứng dụng chế phẩm SUMITRI để làm phân bón trong canh tác lúa, rau màu và thức ăn cho nuôi trồng thủy sản (nuôi tôm, cá).

-  Hiệu quả và các kết quả ứng dụng vi sinh SUMITRI tại một số đơn vị.

Trình bày: ThS. Phạm Xuân Hưng – Công Ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Phương Nam.

 

Phần VI: Thảo luận.

* Trưng bày:  

-  Chế phẩm vi sinh SUMITRI – Giải thưởng Môi trường thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 và giải thưởng Thách thức Nông nghiệp vùng Mekong (MATCh) năm 2018.

-  Một số sản phẩm vi sinh do PADCO sản xuất và phân phối ra thị trường.

 

Để công tác tổ chức tiếp đón được chu đáo, Quý đơn vị quan tâm điền phiếu đăng ký tham dự và gửi về địa chỉ:

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP.HCM (Phòng Cung cấp Thông tin)

Địa chỉ: 79 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3824 3826 (Hải Yến)

Fax: (028) 3829 1957 

Email: xuhuongcongnghe@cesti.gov.vn

* Quý vị có thể tải Thư mờiPhiếu đăng ký tham dự hoặc Đăng ký trực tuyến tại đây.