SpStinet - vwpPhanTichChiTiet

 

Để hỗ trợ các doanh nghiệp, các nhà quản lý và nghiên cứu cập nhật và tiếp cận các công trình nghiên cứu mới, sáng 30/8/2019, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP. HCM (CESTI) sẽ tổ chức buổi báo cáo “Xu hướng phát triển sản phẩm cellulose sinh học tại Việt Nam" do TS. Phan Mỹ Hạnh - Trung tâm Công nghệ Sinh học TP. Hồ Chí Minh trình bày.

Nội dung chương trình bao gồm các phần:

 

Phần I: Tổng quan về tình hình nghiên cứu và ứng dụng cellulose sinh học trên thế giới và tại Việt Nam.

-   Tình hình nghiên cứu và ứng dụng cellulose sinh học trên thế giới.

-   Các sản phẩm từ cellulose sinh học hiện có tại Việt Nam và xu hướng sắp tới.

Trình bày: TS. Phan Mỹ Hạnh - Trung tâm Công nghệ Sinh học TP. Hồ Chí Minh.

 

Phần II: Phân tích xu hướng nghiên cứu cellulose sinh học trên cơ sở số liệu sáng chế quốc tế.

Trình bày: KS. Đỗ Huỳnh Hải Yến – Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh.

 

Phần III. Quy trình sản xuất cellulose sinh học từ chủng K. nataicola tại Trung tâm Công nghệ Sinh học TP. Hồ Chí Minh.

-  Quy trình sản xuất cellulose sinh học: Chủng K. nataicola, môi trường BC NUTRI, khay BC NUTRI và giải pháp nuôi cấy tạo màng thô ở quy mô công nghiệp.

-  Ứng dụng tạo mặt nạ dưỡng da, màng trị bỏng, bao bì tự phân hủy, thạch dừa và các ứng dụng tiềm năng khác trong ngành thực phẩm, y dược, mỹ phẩm, dệt may, bao bì,….

-  Lợi ích của việc sản xuất cellulose sinh học trên quy mô công nghiệp sử dụng  môi trường BC NUTRI 02.

Trình bày: TS. Phan Mỹ Hạnh - Trung tâm Công nghệ Sinh học TP. Hồ Chí Minh.

 

Phần VI: Thảo luận.

* Trưng bày:  

-  Các mẫu sản phẩm từ cellulose sinh học.

Để công tác tổ chức tiếp đón được chu đáo, Quý đơn vị quan tâm điền phiếu đăng ký tham dự và gửi về địa chỉ:

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP.HCM (Phòng Cung cấp Thông tin)

Địa chỉ: 79 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3824 3826 (Hải Yến)

Fax: (028) 3829 1957 

Email: xuhuongcongnghe@cesti.gov.vn

* Quý vị có thể tải Thư mờiPhiếu đăng ký tham dự hoặc Đăng ký trực tuyến tại đây.