SpStinet - vwpPhanTichChiTiet

 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Chương trình báo cáo phân tích xu hướng công nghệ
š Y ›

Chuyên đề:   Công nghệ bảo quản rau quả và thịt gia súc, gia cầm tươi   

Địa điểm: 79 Trương Định, Quận 1, TP. HCM
Thời gian:  08h30 – 11h30, thứ năm ngày 27/06/2013

Phần I: Phương pháp bảo quản rau quả và thịt gia súc gia cầm tươi

  • Phương pháp bảo quản rau quả và thịt gia súc gia cầm tươi.
  • Giới thiệu một số sáng chế quốc tế và các kết quả nghiên cứu bảo quản rau quả, thịt gia súc gia cầm tươi tại Việt Nam.

Trình bày: PGS.TS. Đống Thị Anh Đào- Khoa Công nghệ Hóa học, Bộ môn Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM
Phần II: Phân tích xu hướng nghiên cứu bảo quản rau quả và thịt gia súc gia cầm tươi trên cơ sở số liệu sáng chế quốc tế       
Trình bày: CN. Phạm Thị Minh Phương - Trung tâm Thông tin KH & CN TP. HCM
Phần III: Giới thiệu và tư vấn một số cấu trúc bao bì bảo quản rau quả và thịt gia súc gia cầm tươi.  

  • Thiết kế bao bì và những đặc điểm cần chú ý để bảo quản thực phẩm.
  •  Đề xuất cách thức lựa chọn và sử dụng đúng bao bì có lợi cho sức khỏe và môi trường.
  • Xu hướng ngành công nghiệp bao bì tại Việt Nam và thế giới.

Trình bày: ThS. Huỳnh Thị Thu Hằng – Chủ tịch hội đồng Nghiên cứu Phát triển – Tổng Công ty Công nghiệp In Bao bì Liksin
Phần IV: Thảo luận Hỏi và đáp
Ngoài ra: Có góc giới thiệu, trưng bày một số loại bao bì bảo quản thực phẩm của Tổng Công ty Công nghiệp In Bao bì Liksin
Mời Quí vị quan tâm tham dự.
Để giúp công tác chuẩn bị được chu đáo, mời Quí vị thông tin về địa chỉ:

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM
Phòng Cung cấp Thông tin
79 Trương Định, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM
ĐT: (08) 3824 3826 - Fax: (08) 3829 1957
Email: xuhuongcongnghe@cesti.gov.vn