SpStinet - vwpTapChiStiFo

 
 • Sức sáng tạo khu vực ASEAN qua thông tin sáng chế

  ASEAN, khu vực các nước Đông Nam Á, là một trong những khu vực phát triển nhanh nhất thế giới. Những năm gần đây, khu vực này gia tăng phát triển...
 • Đo sức sáng tạo trên thế giới năm 2018

  Đổi mới sáng tạo là yếu tố quan trọng  góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, tạo thêm việc làm; có vai trò mang tính quyết định đối với tăng...
 • Robot dịch vụ: cơ hội cho startup

  Robot từ phục vụ công nghiệp bước sang thực hiện các dịch vụ xã hội và nhu cầu cá nhân của con người đã làm thay đổi nền kinh tế và đời sống xã...
 • Robot công nghiệp

  Robot xuất hiện lần đầu tiên trong vở kịch “Rossum’s Universal Robots” của nhà soạn kịch Karel Capek - người Tiệp Khắc, trên một sân khấu tại...
 • Fintech qua góc nhìn sáng chế

  Fintech, công nghệ trong lĩnh vực dịch vụ tài chính có số lượng sáng chế tăng mạnh trong những năm qua. Fintech phát triển mạnh đã tạo điều kiện...