SpStinet - vwpTapChiStiFo

 
 • Robot dịch vụ: cơ hội cho startup

  Robot từ phục vụ công nghiệp bước sang thực hiện các dịch vụ xã hội và nhu cầu cá nhân của con người đã làm thay đổi nền kinh tế và đời sống xã...
 • Robot công nghiệp

  Robot xuất hiện lần đầu tiên trong vở kịch “Rossum’s Universal Robots” của nhà soạn kịch Karel Capek - người Tiệp Khắc, trên một sân khấu tại...
 • Fintech qua góc nhìn sáng chế

  Fintech, công nghệ trong lĩnh vực dịch vụ tài chính có số lượng sáng chế tăng mạnh trong những năm qua. Fintech phát triển mạnh đã tạo điều kiện...
 • Hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam

  Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có...
 • Hệ sinh thái khởi nghiệp trên thế giới

  Hệ sinh thái khởi nghiệp được nhiều nơi trên thế giới quan tâm kiến tạo tốt nhất nhằm hình thành và phát triển nhanh chóng, bền vững các doanh...